CONTOH SURAT LAMARAN KERJA MENJADI GURU

  • Whatsapp

Depok, 15 Agustus 2018

Perihal: Lamaran Pekerjaan guru TK
Yth, Bapak/Ibu Kepala Sekolah
Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al Azhar
di tempat

Read More

Dengan hormat,

Berdasarkan dengan informasi Jobstrer perihal lowongan pekerjaan guru TK, maka dengan ini, saya membuat surat permohonan lamaran sebagai guru TK.

Di bawah ini terdapat biodata singkat saya:

Nama                               : Aiza Melawa
Tempat, tanggal lahir      : Jakarta, 22 September 1983
Jenis kelamin                   : Perempuan
Agama                             : Islam
Pendidikan terakhir         : S1 Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat                             : Jl. Karna Ilmu II, Mampang Pancoran Mas, Kota Depok
Pekerjaan yang dilamar   : Guru Bahasa Indonesia

Sesuai dengan latar belakang pendidikan S1 serta pengalaman selama 4 tahun sebagai guru Bahasa Indonesia di kota Depok, saya yakin bisa menjadi guru Bahasa Indonesia yang baik

Berikut, saya juga melampirkan beberapa dokimwn sebagai bahan pendukung:

  1. Photokopi ijazah legalisir 1 lembar,
  2. Photokopi transkip nilai legalisir 1 lembar
  3. Photokopi KTP 1 lembar,
  4. CV atau daftar riwayat hidup 1 lembar

Saya mempunyai harapan untuk kemudian dipanggil wawancara supaya bapak/ibu mengetahui potensi yang saya miliki dan memberikan kesempatan untuk bekerja sebagai guru Bahasa Indonesia.

Atas perhatian bapak atau ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Aiza Melawa

Related posts