CONTOH SURAT LAMARAN KERJA UNTUK GURU HONOR

  • Whatsapp

Perihal: Lamaran pekerjaan
Jakarta, 22 Januari 2017

Kepada Yth:
Kepala Sekolah Al Khairat
Di tempat,

Read More

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                          : Meida Ayesha, S.Pd.
Tempat, tanggal lahir  : Jakarta, 23 Juli 1991.
Agama                        : Islam
Pendidikan terakhir     : S1 Pendidikan Universitas Muhammadikah Surakarta
Alamat                        : Jl. KH Agus Salim 25 , Cikini, Menteng Jakarta Pusat
Nomor HP                  : 085765620981

Berdasarkan keterangan di atas, saya berminat untuk melamar pekerjaan sebagai guru honorer pada sekolah yang Bapak/Ibu pimpin sekarang ini.

Sebagai bahan pertimbangan saya juga lampirkan beberapa dokumen, diantaranya :

  1. Daftar riwayat hidup 1 lembar
  2. Salinan ijazah S1 1 lembar
  3. Salinan transkrip nilai
  4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  5. Akta VI 1 sebanyak lembar
  6. Pas foto 3×4 sebanyak 3 lembar

Atas perhatian serta kesempatan yang Bapak/Ibu berikan, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya

Meida Ayesha, S.Pd

Related posts