CONTOH SURAT LAMARAN KERJA UNTUK GURU SD

  • Whatsapp

Perihal: lamaran guru honor

Kepada yth:
Bapak/Ibu Kepala Sekolah Sekolah Dasar Gemala Gautama
di tempat

Read More

Dengan hormat,

Bersama dengan surat lamaran pekerjaan ini, saya ingin bekerja sebagai guru SD (Sekolah Dasar) Gemala Gautama yang Ibu/Bapak pimpin. Di bawah ini saya lampirkan biodata secara singkat saya:

Nama                           : Melani
Tempat, tanggal lahir   : Depok, 10 Desember 1984
Agama                         : Islam
Pendidikan terakhir     : S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
Alamat                         : Jl. Alam Segar 3 No. 8, Pondok Indah Jakarta Utara
No Telp                        : 0812 84 26 23 95

Sebagai bahan pertimbangan, saya juga lampirkan:

  1. Photokopi ijazah legalisir 1 Lembar
  2. Photokopi transkrip nilai 1 Lembar
  3. Curriculum Vitae (CV) 1 Lembar
  4. Photokopi KTP 1 Lembar
  5. Photokopi SKCK 1 Lembar
  6. Pas Foto ukuran 3 x 4 3 Lembar serta 4×6 3 lembar

Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, saya berharap diterima mengajar di sekolah dasar yang Bapak/Ibu Pimpin. Saya ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 05 Oktober 2018
Hormat saya

Melani

Related posts